لباس

بازارهای لباس زنانه چین و ترکیه

/chinese-and-turkish-women-s-clothing-markets

مد در تركيه بسيار مشابه اروپا است و سبک های رایج آن شلوار جین، ژاکت، کفش  ورزشی یا کت و شلوار مي باشد. همين باعث صادرات بزرگی برای این کشور  است.در سال‌های اخیر،رشد خرید آنلاین در ترکیه به صورت تصاعدی بوده است و  در حال حاضر بزرگترین بازار کفش، کلاه، لوازم جانبی، کیف‌های دستی و پوشاك  را دارد.